Agenda

Mai 2021

Lundi 10 mai 2021

Conseil Municipal à 18h30 - salle Municipale

Samedi 22 mai 2021

Distribution de compost de 09h00 à 12h00 - Place de l'Eglise

Jeudi 27 mai 2021

Passage de la balayeuse

Vendredi 28 mai 2021

Passage de la balayeuse

Samedi 29 mai 2021

GreenWalk de 9 h 30 à 12 h